Νέοι Ιδιοκτήτες

Κάποιοι απο τους νέους ιδιοκτήτες που μας εμπιστεύτηκαν για την απόκτηση ενός πιστού φιλού.

Οι παρακάτω φωτογραφίες τραβηχτηκάν για τον εν λόγω σκοπό και δημοσιέυτηκαν με την έγκριση των ιδίων.