Η κύρια διαφορά ανάμεσα στο Βελγικό Μαλινουά και τους δυο συγγενείς του, το Τερβύρεν και το Γκρένεντάελ είναι το ύψος του και στην τελευταία περίπτωση, το χρώμα. Το Μαλινουά είναι του ίδιου τύπου με τους συγγενείς του, μπορεί να συνδεθεί με ένα πιο ελαφρύ, με πιο μεγάλα πόδια Αλσατικό και χρησιμοποιήθηκε σαν τσοπανόσκυλο για πρόβατα στην ίδια περίπου έκταση στη χώρα του.
Όμως ως προς την υφή του τριχώματος είναι πολύ πιο όμοιο με το Αλσατικό από ό,τι, οι πιο μακρότριχοι συγγενείς του. Είναι ενδιαφέρον ότι και οι ποικιλίες βελγικού ποιμενικού σκυλιού έχουν την ίδια χαρακτηριστική απέχθεια να κινούνται σε ευθεία γραμμή και αντί γι’ αυτό να κινούνται, σε κύκλους.
Το Μαλινουά και το Τερβύρεν έχουν το ίδιο χρώμα: το τρίχωμα ποικίλλει από φαιοκίτρινο σε μαονένιο με μαύρες άκρες, ελαφρά πιο ανοικτό στο κάτω μέρος του σκυλιού. Το άσπρο χρώμα είναι δεκτό μόνο στα δάχτυλα όπως και ένα μικρό άσπρο σημάδι στο στήθος.
Το ύψος στο ακρώμιο είναι 604 – 654 χιλιοστά για τα αρσενικά και 554 – 604 χιλιοστά για τα θηλυκά.