Το Presa Canario απαιτεί έναν πολύ κυρίαρχο ιδιοκτήτη που καταλαβαίνει την φύση του. Κανένα μέλος της οικογένειας δεν πρέπει να είναι ανήσυχο γύρω από αυτό το σκυλί.
Οι Κανάριες Νήσοι βγάζουν τα καλύτερα σκυλιά φύλακες. Η εμφάνισή τους είναι ένας αποτρεπτικός παράγοντας για να έχουν τη δυνατότητά να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε εισβολέα. Σε λανθασμένα χέρια αυτό το σκυλί μπορεί να γίνει επικίνδυνο, αλλά με το σωστό ιδιοκτήτη μπορεί να γίνει ένας πολύ συμπαθητικός και αφοσιωμένος σύντροφος.
Το Presa Canario δεν είναι μια ράτσα για ιδιοκτήτες που δεν έχουν υιοθετήσει ποτέ ξανά στην ζωή τους κάποιο σκύλο. Οι ιδιοκτήτες πρέπει να πηγαίνουν καθημερινά τα σκυλιά τους για περιπάτους έτσι ώστε να ικανοποιούν τα μεταναστευτικά τους ένστικτα.
Το σκυλί δεν πρέπει ποτέ να περπατάει μπροστά από τον άνθρωπο, καθώς ο “ηγέτης” πρέπει να πηγαίνει πάντα πρώτος.
Ο στόχος στην κατάρτιση και σωστή εκπαίδευση αυτού του σκυλιού είναι να επιτευχθεί μια θέση “ηγέτη” για να τον υπακούει κάτι το οποία προϋπάρχει σαν φυσικό ένστικτο .
Εννοείται ότι πρέπει να προσδιοριστούν γραμμές ισορροπίας στην εκπαίδευση του και να τεθούν κανόνες. Επειδή ένα σκυλί εκδηλώνει τη δυσαρέσκειά του με το βρυχηθμό του και τελικά με το δάγκωμα, θα πρέπει να εκπαιδευτεί κατάλληλα και να μάθει ότι όλοι οι άλλοι άνθρωποι βρίσκονται σε υψηλότερη βαθμίδα στην διάταξη της ομάδας, σε επίπεδο σεβασμού. Οι άνθρωποι πρέπει να είναι αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις, και όχι τα σκυλιά. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να έχει πλήρη επιτυχία η σχέση σας με το σκυλί σας.
Ύψος: Αρσενικά, 60cm – 64cm. Θηλυκά 55cm – 60cm
Βάρος: Αρσενικά, μέχρι 50kg. Θηλυκά μέχρι 40kg